Hoe gaan wij te werk?We starten nadat een school een leervraag stelt die volgt op een onderzoekstraject van CLB. In dit traject bepalen  CLB samen met de leerling, ouders en de school wat de noden zijn van schoolteam, leerkrachten en leerling om tegemoet te komen aan maximale participatie van de leerling met specifieke noden aan onderwijs.

Ondersteuning kan opgestart of heropgestart worden op elk moment van een schooljaar.


  1.  Er wordt gestart met een verkennende periode (observatie, gesprekken, verslagen, …).

  2.  Nadien wordt er met alle partijen een doel gekozen. Hiermee gaan we samen met de leraar flexibel, op maat en tempo van de leerling en leerkrachten aan de slag.

  3. Deze doelstelling en het proces worden tussentijds geëvalueerd. De ondersteuning loopt verder indien nodig en wordt afgerond waar het kan.

  4. De ondersteuning kan heropgestart worden indien nodig.


Onderstaand stroomschema geeft weer hoe scholen samenwerken met CLB, pedagogische begeleiding en leersteuncentra in het kader van zorg. Belangrijk is dat leerlingen en ouders in élke fase van het zorgcontinuüm betrokken worden.


In dit document, kan u uitgebreid nalezen wie samenwerkt in fase 0,1,2 en 3 van het zorgcontinuüm om zorg op maat te bieden voor elke leerling.