Hoe gaan wij te werk?We starten nadat een school een hulpvraag stelt die volgt op een onderzoekstraject. CLB samen met de leerling, ouders en de school bepalen welke extra zorgen een leerling nodig heeft. tussen de leerling, ouders, de school en CLB.

Ondersteuning kan opgestart of heropgestart worden op elk moment van een schooljaar.


  1.  Er wordt gestart met een verkennende periode (observatie, gesprekken, verslagen, …).

  2.  Nadien wordt er met alle partijen een doel gekozen. Hiermee gaan we samen met de leraar flexibel, op maat en tempo van de leerling aan de slag.

  3. Deze doelstelling en het proces worden tussentijds geëvalueerd. De ondersteuning loopt verder indien nodig en wordt afgerond waar het kan.

  4. De ondersteuning kan heropgestart worden indien nodig.


Onderstaand stroomschema geeft weer hoe scholen samenwerken met CLB, pedagogische begeleiding en ondersteuningsnetwerken in het kader van zorg. Belangrijk is dat leerlingen en ouders in élke fase van het zorgcontinuüm betrokken worden.


In dit document, kan u uitgebreid nalezen wie samenwerkt in fase 0,1,2 en 3 van het zorgcontinuüm om zorg op maat te bieden voor elke leerling.