Welkom op de website van het 'Leersteuncentrum Kempen''.

Wij ondersteunen scholen bij de begeleiding van leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften uit het kleuter- basis- en secundair onderwijs.
Hiervoor gaan we aan de slag met zowel de leerling als de leerkracht(en),
het team en de school om tot systeemversterking te komen.

Samen met onze partners (scholen gewoon onderwijs, scholen buitengewoon onderwijs,
CLB, pedagogische begeleidingsdienst), de ouders en eventueel externen vormen we een netwerk, waarbij ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid heeft.


Download hier onze folder.